Ví dài cầm tay da cá sấu

3,500,000

Ví dài cầm tay da cá sấu:

  • Chất liệu: Da cá sấu thật loại I.
  • Màu sắc: Đen, nâu, vàng bò…
  • Kích thước:
  • Số ngăn:
  • Hình ảnh của sản phẩm thật