Ốp điện thoại da cá sấu

    450,000

    Ốp lưng được làm bằng da cá sấu thiệt . Với màu sác phong phú cho mọi người thoải lựa chọn.

    Ốp lưng đang có đủ dòng điện thoại.